Kromě montáží bezpečnostních kamer a poplachových systémů stále hodně dodáváme systémy pro kontrolu vstupu a docházkové systémy. Nabízíme zdarma prohlídku objektu a nabídku přímo na míru. Potom následuje zdarma nabídka, případně její varianty. Samotná dodávka a montáž už jsou za peníze.

Systémy kontroly vstupu slouží k zamezení přístupu neoprávněným osobám. Naopak elektronické docházkové systémy provádí záznam příchodů a odchodů zaměstnanců. Vyhodnocovací software následně vyhodnocuje jejich přítomnost a provádí výpočet mezd.

Oba systémy mohou používat stejné nosiče (média, karty) a být instalovány v jednom objektu. Vyhodnocení a správa karet bývá řízena z jednoho počítače.