Profesionální montáž poplachových a kamerových systémů

Jakmile dojde k dohodě, co a kde se bude instalovat, nastupujeme na profesionální montáž. Dodávka správných komponent, jejich umístění, propojení a nastavení dohodnutých vlastností je naše starost. Stejně tak úklid po montáži a zajištění potřebných montážních technologií (výškové plošiny, bezpečnost práce …).

Zde je na konci Předávací protokol se záručním listem, ale hlavně podrobné vysvětlení funkcí a ovládání systému. Naši zákazníci většinou nečtou návod. Po našem školení to nepotřebují.

Dodací podmínky

Možnost zahájení instalace ve většině případů nejpozději do sedmi dnů od objednávky.

Záruka

Záruka na všechny části systémů je 24 měsíců od data předání. Součástí předávacího protokolu je i revizní zpráva, technická zpráva, provozní kniha a návody k obsluze všech komponentů v českém jazyce.