Stále se setkáváme s názory, že kamery do bytových domů je možné instalovat až po souhlasu VŠECH majitelů bytů. Toto již řadu let NENÍ PRAVDA.

ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů) vydal v lednu 2016 Stanovisko ke kamerám v bytových domech. Podle něj není nutné vyžadovat souhlas všech majitelů bytů. Vzhledem k tomu, že záznam kamer je často namířen právě na některé nepřizpůsobivé uživatele a majitele, stačí ke schválení objednávky a provozu kamerového systému taková většina vlastníků, která je uvedena ve stanovách SVJ nebo družstva. Pokud tedy odhlasujete investici do kamer, taková většina postačí i na schválení jeho provozu.

Také dříve provozovaný Registr kamerových systémů od zavedení GDPR neexistuje, byl zrušen. V současné době jsou pouze tyto požadavky na provozovatele kamerového systému se záznamem :

a) informovat majitele (příp. uživatele) bytů o zavedeném kamerovém systému – písemně,

b) informovat návštěvníky např.samolepkou na vchodových dveřích,

c) zajistit ochranu záznamů z kamer jako osobních údajů před zneužitím, a to např.uzamčením záznamového zařízení do kanceláře družstva nebo do krytu, zavedením přihlašovacích údajů (jména a hesla) pro přístup k záznamům přímo v záznamovém zařízení, omezením počtu osob, které tyto přístupové údaje mají. To vše se dokládá uvedením těchto skutečností do Režimové směrnice SVJ.

To je všechno.

Se všemi těmito náležitostmi jsme připraveni svým zákazníkům pomoci – máme samolepky, vzor režimové směrnice, vzor souhlasu nájemníků a záznamy chráníme hesly. A to jak místně tak při dálkovém přístupu k záznamům přes internet.