EPS – požární hlásiče

Požární hlásič má za úkol rozpoznat vznikající požár. To dokáže lépe a spolehlivěji než člověk a navíc je neúnavný.

Existuje jich celá řada typů. Nejvíce se používají kouřové hlásiče. Ve vybraných prostorách jsou vhodnější teplotní hlásiče, případně kombinované. Moderní hlásiče CO nemusí být umístěny pouze na stropě. Plyn CO se šíří volně všemi směry.

Ve větších halách je vhodné umísťovat lineární hlásiče Jejich paprsek dokáže střežit halu o délce až 100m a šířce 15m. Pokud má prostor větší rozměry, lze lineárních hlásičů použít více.

V prostorách s problémy jako zakouření, aerosoly v lakovně  nebo pára je možné použít např. teplotní kabel. Ten se instaluje pod strop a při zvýšení teploty nad stanovenou mez dojde k jeho zkratování. Vyhodnocovací jednotka zahlásí do požární ústředny požár.

V historických budovách jsou používány nasávací systémy. Nad podhledy nebo pod obložením stěn jsou ukryty trubky, do kterých se drobnými dírkami nasává vzduch z místnosti. Pokud řídící jednotka vyhodnotí v nasátém vzduchu určité procento kouře, dojde k vyhlášení požáru.

Důležité je nezapomenout na hlásiče úniku plynu. Umí detektovat propan, butan, svítiplyn a další plyny, jejichž únik by mohl způsobit problémy nebo dokonce výbuch.

Požární hlásiče v bytových domech nejsou v České republice zatím rozšířeným zabezpečovacím zařízením, ale jsou finančně dostupné takřka pro každého a jejich instalace není složitá. Pomocí vrutů se může požární hlásič nainstalovat na efektivně nejvýhodnější místo. Požární hlásiče mohou pracovat jako autonomní zařízení, tedy pracují i  bez připojení k elektrické síti. Znamená to, že fungují na vlastní baterie. Požární hlásič včas akusticky upozorní na vznikající zárodek požáru uživatele domácnosti, což mu umožní včasnou a bezpečnou likvidaci nebezpečí požáru. Případně umožní, aby ohrožený prostor opustil a zavolal hasičskou pomoc. Právě zkušenosti hasičů jasně říkají, že právě včasné zjištění požáru je mnohokrát nejdůležitější pro záchranu lidských životů. Požární hlásiče tedy mnohonásobně zvyšují šance na přežití a ochranu majetku.

Svou domácnost si můžete požárními hlásiči vybavit za cenu několika málo stovek korun. Záleží samozřejmě, kde všude chcete mít hlásič umístěný a jaké funkce jsou pro vás u požárního hlásiče důležité. Požární hlásiče je nejvhodnější umístit do každé důležité místnosti nebo alespoň do únikové části bytu či budovy právě proto, že je důležité zachovat tuto únikovou cestu bezpečnou. Zároveň z vhodné umístit požární hlásič do centrální části.

2019-03-02T12:04:26+01:002.3.2019|